หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีแต๊ๆ
อักษรล้านนา
ดีแท้ๆ
เทียบอักษรไทย
[ดีแท้ๆ]
ความหมาย

ดู...ดีใบ้ดีบอด

ออกเสียงล้านนา
ดีใบ้ดีบอด
อักษรล้านนา
ดีไบ้ดีบอฯด
เทียบอักษรไทย
[ดีใบ้ดีบอด]
ความหมาย

ว.ดีมากๆ,ดีเยี่ยม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีแต๊ๆ (ดีแท้ๆ)