หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีพ่องบ่าดีหลาย
อักษรล้านนา
ดีระฯพ่อฯงบ่าฯดีหลฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีพร่องบ่าดีหลาย]
ความหมาย

ว.มีดีอยู่บ้างแต่ส่วนเสียมากกว่า,ส่วนดีน้อยกว่าส่วนเสีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีพ่องบ่าดีหลาย (ดีระฯพ่อฯงบ่าฯดีหลฯายฯ)