หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีพ่องบ่าดีพ่อง
อักษรล้านนา
ดีระฯพ่อฯงบ่าฯดีระฯพ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ดีพร่องบ่าดีพร่อง]
ความหมาย

ว.ดีบ้างชั่วบ้าง,ดีบ้างเสียบ้าง ปะปนกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีพ่องบ่าดีพ่อง (ดีระฯพ่อฯงบ่าฯดีระฯพ่อฯง)