หน้าหลัก
ดีปี๋
ดีปีลฯ
[ดีปลี]

น.ดีปลี - ไม้เถาเกาะเลื้อย คล้ายพลู ผลเป็นช่อทรงกระบอก มีกลิ่นฉุนเผ็ดร้อน ใช้เป็นเครื่องเทศและทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีปี๋ (ดีปีลฯ)