หน้าหลัก
ดีบ่าดี
ดีบ่าฯดี
[ดีบ่าดี]

ดู...ดีบ่ดี

ดีบ่ดี
ดีบํดี,ดีบีดฯ
[ดีบ่ดี]

สัน.คำประกอบคำพูดเพื่อบอกความไม่แน่ใจ เช่น ดีบ่ดีวันนี้จะบ่แล้ว -วันนี้อาจจะไม่เสร็จ; ดีบ่าดี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีบ่าดี (ดีบ่าฯดี)