หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีบ่ดี
อักษรล้านนา
ดีบํดี,ดีบีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีบ่ดี]
ความหมาย

สัน.คำประกอบคำพูดเพื่อบอกความไม่แน่ใจ เช่น ดีบ่ดีวันนี้จะบ่แล้ว -วันนี้อาจจะไม่เสร็จ; ดีบ่าดี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีบ่ดี (ดีบํดี,ดีบีดฯ)