หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดีน้ำต๋าล
อักษรล้านนา
ดี¢ตาลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีน้ำตาล]
ความหมาย

น.ขัณฑสกร -สารให้ความหวานที่เป็นสารสังเคราะห์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "น้ำตาลเทียม" เป็นผงผลึกสีขาวมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย ๓๐๐-๗๐๐ ไม่มีคุณค่าทางอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีน้ำต๋าล (ดี¢ตาลฯฯ)