หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีดๆดิ้นๆ
อักษรล้านนา
ดีดฯๆดิ้นฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดีดๆดิ้นๆ]
ความหมาย

ก.กระโดดโลด เต้นอย่างคึกคะนอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีดๆดิ้นๆ (ดีดฯๆดิ้นฯๆ)