หน้าหลัก
ดีดๆดิ้นๆ
ดีดๆดิ้นๆ
ดีดฯๆดิ้นฯๆ
[ดีดๆดิ้นๆ]

ก.กระโดดโลด เต้นอย่างคึกคะนอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีดๆดิ้นๆ (ดีดฯๆดิ้นฯๆ)