หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีดั๋ก
อักษรล้านนา
ดีดักฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีดัก]
ความหมาย

ว.ดีเหลือเกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีดั๋ก (ดีดักฯ)