หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดีด
อักษรล้านนา
ดีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีด]
ความหมาย

น.ด้วงปีกแข็งหลายชนิด ลำตัวยาวเรียวไปทางหาง สีดำ น้ำตาล หรือเทา เรียกว่าว่า แมงดีด หรือแมงคอลั่น ดู...แมงคอลั่น ก๑.ใช้นิ้วเขี่ย สลัด หรือสะบัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไป เช่นดีดลูกคิด ดีดลูกหิน ก๒.ใช้นิ้วหรือไม้สะกิดหรือกดเครื่องคนตรีให้เกิดเสียง เช่น ดีดจะเข้ ดีดซึง ก๓.เตะ เช่น ม้าดีด - ม้าเตะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีด (ดีดฯ)