หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีซว่าน
อักษรล้านนา
ดีซ่วฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีซว่าน]
ความหมาย

น.ดีซ่าน - โรคชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีอาการผิวหนังและตาขาวมีสีเหลือง อันเนื่องมาจากสารบิลิรูบินในน้ำดีไปปรากฏในเลือดสูงกว่าระดับปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีซว่าน (ดีซ่วฯานฯ)