หน้าหลัก
ดีซว่าน
ดีซ่วฯานฯ
[ดีซว่าน]

น.ดีซ่าน - โรคชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีอาการผิวหนังและตาขาวมีสีเหลือง อันเนื่องมาจากสารบิลิรูบินในน้ำดีไปปรากฏในเลือดสูงกว่าระดับปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีซว่าน (ดีซ่วฯานฯ)