หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีกิ๋นดีว่า
อักษรล้านนา
ดีกินฯดีว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ดีกินดีว่า]
ความหมาย

ว.เหมาะที่จะใช้เป็นอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีกิ๋นดีว่า (ดีกินฯดีว่าฯ)