หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดี
อักษรล้านนา
ดี
เทียบอักษรไทย
[ดี]
ความหมาย

น.ดี - อวัยวะภายในของคนและสัตว์สำหรับเก็บและปล่อยน้ำดีไปช่วยย่อยอาหาร ว.แข็งแรง,งาม,ง่าย,ตรงตามที่ปรารถนา,น่าพอใจ,เพราะ,สวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดี (ดี)