หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดิ๋กเดียม
อักษรล้านนา
ดิกฯดยฯม
เทียบอักษรไทย
[ดิกเดียม]
ความหมาย

น.กะเบียน - ชื่อ ต้นไม้พุ่มกึ่งยืนต้น เมื่อใช้มือลูบหรือเกาที่ลำต้น กิ่งและใบจะสั่น จิ๋เดียม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ๋กเดียม (ดิกฯดยฯม)