หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดิ๋กน้ำ
อักษรล้านนา
ดิกฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ดิกน้ำ]
ความหมาย

ก.จมน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ๋กน้ำ (ดิกฯนาฯ)