หน้าหลัก
ดิ๋กน้ำ
ดิกฯนาฯ
[ดิกน้ำ]

ก.จมน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ๋กน้ำ (ดิกฯนาฯ)