หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดิ๋ก
อักษรล้านนา
ดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ดิก]
ความหมาย

ก.จิกหัวลง,ดิ่งลง,จมลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ๋ก (ดิกฯ)