หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดิ้นแด๋กๆ
อักษรล้านนา
ดิ้แดักฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดิ้นแด็กๆ]
ความหมาย

ก.ดิ้นกระแด็กๆ - อาการที่ดิ้นอยู่กับที่ ไปไหนไม่ได้; ดิ้นแด่วๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้นแด๋กๆ (ดิ้แดักฯๆ)