หน้าหลัก
ดิ้นดุ๋กดิ๋ก
ดิ้ดุกดิกฯ
[ดิ้นดุกดิก]

ก.เคลื่อนไหวกระดุกกระดิก ขยับตัวไปมายุกๆยิกๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้นดุ๋กดิ๋ก (ดิ้ดุกดิกฯ)