หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดิ้นดุ๋กดิ๋ก
อักษรล้านนา
ดิ้ดุกดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ดิ้นดุกดิก]
ความหมาย

ก.เคลื่อนไหวกระดุกกระดิก ขยับตัวไปมายุกๆยิกๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้นดุ๋กดิ๋ก (ดิ้ดุกดิกฯ)