หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดิ้นดึ๋กๆ
อักษรล้านนา
ดิ้ดึกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดิ้นดึกๆ]
ความหมาย

ก.ดิ้นปัดๆ อย่างปลาดิ้นตายเมื่อถูกทุบหัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิ้นดึ๋กๆ (ดิ้ดึกฯๆ)