หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินไฟ
อักษรล้านนา
ดิไฟ
เทียบอักษรไทย
[ดินไฟ]
ความหมาย

น.ดินประสิว - ดินที่เป็นกรดเกิดจากมูลของค้งคาว โดยการเอามูลค้างคาวมาต้มเคี่ยวแล้วทิ้งไว้ให้เย็น จะเป็นเกล็ดสีขาว ใช้เป็นสารกันบูด และสารถนอมสีเนื้อสัตว์ให้ดูสดอยู่เสมอ ทำให้ เนื้อเค็ม กุนเชียง แหนม เป็นต้น มีสีแดงสวย และเป็นสารที่ใช้ทำดินปืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินไฟ (ดิไฟ)