หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินแมะ
อักษรล้านนา
ดิแมะ
เทียบอักษรไทย
[ดินแมะ]
ความหมาย

น.ดินแฉะ - ดินที่มีน้ำปนอยู่มาก,ดินที่เปียกหรือชุ่มไปด้วยน้ำ; ดินแจ๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินแมะ (ดิแมะ)