หน้าหลัก
ดินแตกขาบ
ดิแตกฯขาปฯ
[ดินแตกขาบ]

น.ดินแตกระแหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินแตกขาบ (ดิแตกฯขาปฯ)