หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินแตกขาบ
อักษรล้านนา
ดิแตกฯขาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ดินแตกขาบ]
ความหมาย

น.ดินแตกระแหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินแตกขาบ (ดิแตกฯขาปฯ)