หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินแจ๊ะ
อักษรล้านนา
ดิแชะ
เทียบอักษรไทย
[ดินแชะ]
ความหมาย

น.ดินแฉะ - ดินที่มีน้ำปนอยู่มาก,ดินที่เปียกหรือชุ่มไปด้วยน้ำ; ดินแมะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินแจ๊ะ (ดิแชะ)