หน้าหลัก
ดินแจ๊ะ
ดิแชะ
[ดินแชะ]

น.ดินแฉะ - ดินที่มีน้ำปนอยู่มาก,ดินที่เปียกหรือชุ่มไปด้วยน้ำ; ดินแมะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินแจ๊ะ (ดิแชะ)