หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินหล่ม
อักษรล้านนา
ดิห฿ลฯม
เทียบอักษรไทย
[ดินหล่ม]
ความหมาย

น.ดินโคลน - ดินเปียกเหนียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินหล่ม (ดิห฿ลฯม)