หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินสอพอง
อักษรล้านนา
ดิสํอฯฟอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดินสอฟอง]
ความหมาย

น.ดินชนิดหนึ่งมีสีขาวขุ่น ร่วน เนื้อละเอียด ใช้ทำแป้งทาตัว ทาแก้พิษ ผดผื่นคัน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินสอพอง (ดิสํอฯฟอฯง)