หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินฟุ่ย
อักษรล้านนา
ดิฟุ่
เทียบอักษรไทย
[ดินฟุ่ย]
ความหมาย

ดู...ดินพุ่ย

ออกเสียงล้านนา
ดินพุ่ย
อักษรล้านนา
ดิระฯพุ่
เทียบอักษรไทย
[ดินพรุ่ย]
ความหมาย

น.ดินร่วน,ดินซุย;ดินฟุ่ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินฟุ่ย (ดิฟุ่)