หน้าหลัก
ดินพุ่ย
ดิระฯพุ่
[ดินพรุ่ย]

น.ดินร่วน,ดินซุย;ดินฟุ่ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินพุ่ย (ดิระฯพุ่)