หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินดำน้ำจุ้ม
อักษรล้านนา
ดิดำนาฯชุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ดินดำน้ำชุ่ม]
ความหมาย

น.สถานที่มีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินดำน้ำจุ้ม (ดิดำนาฯชุ่ม)