หน้าหลัก
ดินขอ
ดิขํอฯ
[ดินขอ]

น.กระเบื้องทำด้วยดินเหนียว มีขอเกาะ เผาให้ได้ที่ ใช้มุงหลังคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินขอ (ดิขํอฯ)