หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินกูบ
อักษรล้านนา
ดิกูบ,-กู
เทียบอักษรไทย
[ดินกูบ]
ความหมาย

น.กระเบื้องครอบสันหลังคา; ดินควบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินกูบ (ดิกูบ,-กู)