หน้าหลัก
ดินกี่
ดิกี่
[ดินกี่]

น.อิฐ,ก้อนอิฐ; บ่าดินกี่,ดินจี่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินกี่ (ดิกี่)