หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดิน
อักษรล้านนา
ดิ
เทียบอักษรไทย
[ดิน]
ความหมาย

น๑.วัตถุธาตุบนพื้นโลกเกิดจากการย่อยสลายของหินและอินทรียวัตถุ; ขี้ดิน ก็ว่า น๒.ชื่อธาตุอย่างหนึ่งในธาตุทั้งสี่ คือ ดินน้ำ ลม ไฟ น๓.ชื่องูขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง เรียก งูดิน มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดิน (ดิ)