หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำหัว
อักษรล้านนา
ดำห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำหัว]
ความหมาย

ก๑.สระผม - การทำความสะอาดศีรษะด้วยน้ำและพืช สมุน ไพร เช่น มะกรูด หรือแชมพู เป็นต้น ก๒.พิธีแสดงความเคารพผู้อาวุโส หรือผู้มีบุญคุณ ในเทศกาลต่างๆ เช่น สงกรานต์ ด้วยการนำเอาข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน น้ำอบ น้ำหอม น้ำเข้าหมิ้นส้มป่อยพร้อม เครื่องบริโภค อุปโภคอันพึงควร ไปขอสูมาคารวะ ผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพนับถือ ผู้มีพระคุณ เช่น มารดา บิดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครูอาจารย์ พระสงฆ์ ตลอดถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง (หมอพื้นบ้านที่เคยช่วยรักษาอาการเจ็บป่วย) โดยการโยงเครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ธูปเทียน น้ำเข้าหมิ้นส้มป่อยขึ้น กล่าวคำขอขมา ขอโทษในสิ่งที่เคยล่วงล้ำก้ำเกิน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ผู้รับสูมาจะกล่าวคำอวยพรให้มีความสุขสวัสดี มีโชคมีลาภ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำหัว (ดำห฿วฯ)