หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดำหมึ๋ก
อักษรล้านนา
ดำหึมฯก
เทียบอักษรไทย
[ดำหมึก]
ความหมาย

ว.ดำเหมือนสี หมึกดำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำหมึ๋ก (ดำหึมฯก)