หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดำหมิ๋ก
อักษรล้านนา
ดำหิมฯก
เทียบอักษรไทย
[ดำหมิก]
ความหมาย

ดู...ดำกิ๋ก

ออกเสียงล้านนา
ดำกิ๋ก
อักษรล้านนา
ดำกิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำกิก]
ความหมาย

ว.ดำมิดหมี - ดำมาก,ดำมืด,ดำสนิท; ดำกี้ดำกิ๋ก,ดำหมิ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำหมิ๋ก (ดำหิมฯก)