หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำมึกกึ๊กมักกั๊ก
อักษรล้านนา
ดำมึกฯคึกฯมักฯคักฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำมึกคึกมักคัก]
ความหมาย

ดู...ดำมึกกึ๊ก

ออกเสียงล้านนา
ดำมึกกึ๊ก
อักษรล้านนา
ดำมึกฯคึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำมึกคึก]
ความหมาย

ว.ดำทึบ. ถ้าจำนวนมากใช้ ดำมึกกึ๊กมักกั๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำมึกกึ๊กมักกั๊ก (ดำมึกฯคึกฯมักฯคักฯ)