หน้าหลัก
ดำมึกกึ๊กมักกั๊ก
ดำมึกฯคึกฯมักฯคักฯ
[ดำมึกคึกมักคัก]

ดู...ดำมึกกึ๊ก

ดำมึกกึ๊ก
ดำมึกฯคึกฯ
[ดำมึกคึก]

ว.ดำทึบ. ถ้าจำนวนมากใช้ ดำมึกกึ๊กมักกั๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำมึกกึ๊กมักกั๊ก (ดำมึกฯคึกฯมักฯคักฯ)