หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดำมึกกึ๊ก
อักษรล้านนา
ดำมึกฯคึกฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำมึกคึก]
ความหมาย

ว.ดำทึบ. ถ้าจำนวนมากใช้ ดำมึกกึ๊กมักกั๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำมึกกึ๊ก (ดำมึกฯคึกฯ)