หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำมอย
อักษรล้านนา
ดำมอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำมอย]
ความหมาย

ว.ดำขำ - ผิวคล้ำ สวยคม (ใช้กับผู้หญิง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำมอย (ดำมอฯยฯ)