หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำผืด
อักษรล้านนา
ดำผืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำผืด]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งเล็ก สีดำที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก หรือเป็น ฝูงใหญ่ เช่น ฝูงมดดำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำผืด (ดำผืดฯ)