หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำผึ๋ดำผืด
อักษรล้านนา
ดำผึดำผืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำผึดำผืด]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กสีดำที่อยู่รวมกันอย่างมากมาย มหาศาล หรือเป็นฝูงใหญ่ๆ (ปริมาณมากกว่าดำผืด), ดำเถือกไปหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำผึ๋ดำผืด (ดำผึดำผืดฯ)