หน้าหลัก
ดำผึ๋ดำผืด
ดำผึดำผืดฯ
[ดำผึดำผืด]

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กสีดำที่อยู่รวมกันอย่างมากมาย มหาศาล หรือเป็นฝูงใหญ่ๆ (ปริมาณมากกว่าดำผืด), ดำเถือกไปหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำผึ๋ดำผืด (ดำผึดำผืดฯ)