หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดำน้ำปู๋
อักษรล้านนา
ดำนาฯปู
เทียบอักษรไทย
[ดำน้ำปู]
ความหมาย

ว.สีดำอมเทาอย่าง สีของน้ำปู๋; ดู...น้ำปู๋

ออกเสียงล้านนา
น้ำปู๋
อักษรล้านนา
นาฯปู
เทียบอักษรไทย
[น้ำปู]
ความหมาย

น.สิ่งที่ได้จากปูนาสดตำให้แหลกแล้วคั้นเอาน้ำไปเคี่ยวจนงวดข้นเหนียว เป็นสีดำ หรือเทาแก่ ใช้ปรุงอาหาร เช่นแกงหน่อไม้ หรือผสมกับน้ำพริก เรียก "น้ำพริกน้ำปู๋"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำน้ำปู๋ (ดำนาฯปู)