หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำถ่านหมี้
อักษรล้านนา
ดำหี้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำหมี้]
ความหมาย

ว.ดำเหมือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำถ่านหมี้ (ดำหี้มฯ)