หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดำคึลึ
อักษรล้านนา
ดำฅึลึ
เทียบอักษรไทย
[ดำฅึลึ]
ความหมาย

ว.ดำสนิท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำคึลึ (ดำฅึลึ)