หน้าหลัก
ดำคึงตึง
ดำฅึงฯทึงฯ
[ดำฅึงทึง]

ว.ดำมาก,ดำมืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำคึงตึง (ดำฅึงฯทึงฯ)