หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำคึงตึง
อักษรล้านนา
ดำฅึงฯทึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำฅึงทึง]
ความหมาย

ว.ดำมาก,ดำมืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำคึงตึง (ดำฅึงฯทึงฯ)