หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำคิมมิม
อักษรล้านนา
ดำฅิมฯมิมฯ
เทียบอักษรไทย
[ดำฅิมมิม]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กที่สกปรก. ถ้าขนาดกลางว่า ดำคอมมอม. ถ้าขนาดใหญ่ว่า ดำคุมมุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำคิมมิม (ดำฅิมฯมิมฯ)