หน้าหลัก
ดำคอมมอม
ดำฅอฯมมอฯม
[ดำฅอมมอม]

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดกลางที่สกปรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำคอมมอม (ดำฅอฯมมอฯม)