หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำคอมมอม
อักษรล้านนา
ดำฅอฯมมอฯม
เทียบอักษรไทย
[ดำฅอมมอม]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดกลางที่สกปรก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำคอมมอม (ดำฅอฯมมอฯม)