หน้าหลัก
ดำขี้ตี้ข้อต้อ
ดำขี้ตี้ข้อต้อ
ดำขี้ตี้ขํอฯตํอฯ
[ดำขี้ตี้ข้อต้อ]

ดู...ดำขี้ตี้

ดำขี้ตี้
ดำขี้ตี้
[ดำขี้ตี้]

ว.มอมแมม,สกปรก; ดำขี้หมี้ ก็ว่า. ถ้ามีหลายคน หลายขนาด หลายสิ่ง หรือ หลายอันใช้ ดำขี้ตี้ข้อต้อ หรือ ดำขี้หมี้ข้อหม้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำขี้ตี้ข้อต้อ (ดำขี้ตี้ขํอฯตํอฯ)