หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำขี้ตี้
อักษรล้านนา
ดำขี้ตี้
เทียบอักษรไทย
[ดำขี้ตี้]
ความหมาย

ว.มอมแมม,สกปรก; ดำขี้หมี้ ก็ว่า. ถ้ามีหลายคน หลายขนาด หลายสิ่ง หรือ หลายอันใช้ ดำขี้ตี้ข้อต้อ หรือ ดำขี้หมี้ข้อหม้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำขี้ตี้ (ดำขี้ตี้)