หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดำ
อักษรล้านนา
ดำ
เทียบอักษรไทย
[ดำ]
ความหมาย

ก.มุดลง เช่น ดำน้ำ; ว.สีดำ,มืด,ทึบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดำ (ดำ)