หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาวอฺยฺวาด
อักษรล้านนา
ดาวฯ£วฯาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาวอฺยฺวาด]
ความหมาย

น.อุกกาบาต,ผีพุ่งใต้; ดาวหล่น,ผีปุ้งส้าว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาวอฺยฺวาด (ดาวฯ£วฯาดฯ)